Święty w naszym domu

Święty w naszym domu

6 grudnia jest jednym z bardziej wyjątkowych dni w roku. Z niecierpliwością czekają na niego szczególnie najmłodsi. To właśnie wtedy, we wspomnienie świętego Mikołaja, wielu ludzi jeszcze hojniej otwiera swoje serce.

Już od wielu lat współczesnym świętym Mikołajem staje się dla naszych wychowanków prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński. Przyjechał też do naszego domu, aby osobiście być przy wręczeniu paczek dla naszych chłopców.

W tym miejscu chcemy wyrazić wdzięczność Panu Profesorowi za wielkie serce i życzliwość, jakimi obdarza naszych wychowanków.