Urodziny Księdza Dyrektora

Urodziny Księdza Dyrektora

22 maja 2016 roku odbyła się w Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach bardzo podniosła uroczystość – urodziny dyrektora placówki, ks Bogdana Węgrzyna.

Ks Dyrektor ma najdłuższy staż pracy w kierowaniu Domu Dziecka. I pomimo tak długich lat, nigdy nie przestaje pracować na rzecz dobra podopiecznych i ich rodzin. Jego ogromna, imponująca wiedza, a także genialna organizacja – wprawiają w zdumienie i podziw.

Oprócz kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników życzenia złożyli wychowankowie Jubilata, którzy na tą okoliczność wykonali własnoręcznie prezent – piękny obraz.

 

Życzymy aby Ksiądz Dyrektor przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem,
Aby wszystko czynił z młodzieńczą pasją i miłością do drugiego człowieka,
By cieszył się dobrem otrzymywanym od bliźnich i z wiarą spoglądał w przyszłość.
Dziękujemy za dobre słowo i motywację do pracy i zapewniamy o naszej modlitwie.
Życzymy również, aby zawsze potrafił Ksiądz Dyrektor słuchać Boga,
A On z pewnością wskaże właściwą drogę i obdarzy swym błogosławieństwem.


Pracownicy i wychowankowie

Domu Dziecka „Moja Rodzina”

w Pawlikowicach